Behandling

Patienten i centrumneck pain
Den første gang du kommer på klinikken, vil der være sat ekstra tid af til en grundig undersøgelse for at udrede årsagen til generne, og dermed at sikre den bedst mulige, og mest effektive behandling.
Viser det sig at der er behov for yderlige undersøgelser så som røntgen billede, ultralydsscanning, anden scanning eller undersøgelse af speciallæge på sygehus kontakter jeg selvfølgelig din egen læge med henblik på dette, hvis du ønsker det.
Efter at være blevet grundigt undersøgt vil du blive tilbudt den mest relevante behandling.

Jeg prioriterer at bruge den nyeste og bedst dokumenterede behandling.

Jeg lægger også vægt på, at patienten er aktiv medspiller, dvs. der bliver givet øvelser. Både for hurtigst muligt at komme af med generne, men også for at forebygge at de kommer igen. 

Behandlingsformerfys01N
Ud over øvelsesterapi er det massage, manuel terapi (MT) i form af led mobilisering og evt . manipulation. Hvad angår mobilisering er det overvejende teknikerne: Maitland, Muscle Energy Technique (MET) og Myofasciel Release (MFR) der benyttes.
Der anvendes også McKenzie og Kinetic Control samt el-terapi i form af ultralyd.
Med hensyn til træningen er det konceptet Medicinsk Træningsterapi (MTT) der benyttes. Det er et system, der er udviklet af fysioterapeuter gennem de sidste knap 40 år. Systemet har vist sig utrolig effektivt.

Her finder du generelle priser.