Idrætsskader

Jeg tager hånd om sportenfys09
I forbindelse med idrætsskader både akut opståede og overbelastnings-skader vil der altid blive tilbudt behandling.
Denne behandling vil blive indledt med en grundig undersøgelse for at klarlægge skadens art og omfang. Hvis jeg vurderer, at der er behov for supplerende undersøgelser så som røntgen eller ultralydsscanning vil egen læge blive kontaktet med henblik på dette.
Behandlingen vil omfatte øvelsesinstruktion, både for at sikre at du så hurtigt som muligt kan vende tilbage til idrætsaktiviteten, men også for at forebygge gentagelsestilfælde.
Det vil også være muligt at lave forebyggende og præstationsfremmende træning før sæsonstart.
Jeg giver selvfølgelig råd og vejledning hvad angår træningen eller hvis der er tvivlsspørgsmål. Hvis du har en ulykkesforsikring vil denne ved akutte skader ofte dække behandlingen.

Det er bedre at forebygge end at helbrede…
Ved skader der opstår igen og igen, f. eks gentagne forstuvninger eller overbelastningstilstande vil der være mulighed for at lave forebyggende træning. Dette vil kunne foregå både som instruktion i hjemmeøvelser, eller som træning i klinikkens træningssal alt efter skadens karakter og omfang. Ofte vil der også være tale om en kombination af de to.