Priser

Prisen for første behandling incl. en grundig undersøgelse,
hvor der er afsat ekstra tid til dette:  400 kr

Efterfølgende behandlinger:  285 kr

Træning på hold (1 times træning):  120 kr

Udeblivelse:  200 kr

Ved medlemskab af sygeforsikringen ”danmark” ydes der  tilskud  til både behandling og træning.
En række sundheds/helbredsforsikringer dækker eller yder tilskud til behandlingen.
Efter ulykker/ skader vil patienter med ulykkesforsikring ofte kunne få dækket behandlinger.